Teuta Imeraj
MLaw, Avokate, dipl. Eksperte Tatimore

Profili i avokatures

Ne i mbështesim klientët tanë (kompani dhe individë privatë) në mënyrë gjithëpërfshirëse në të gjitha fushat e ligjit (përfshirë çështjet e taksave) dhe vlerësojmë këshillat individuale dhe personale.

Situatat dhe interesat të ndryshme e komplekse të klientëve, kërkojnë jo vetëm një avokat kompetent dhe me përvojë, por edhe mirëkuptim dhe intuitë për situatën e tyre personale. Interesimi i sinqertë për nevojat e secilit klient individual, si dhe dëgjimi e ndjeshmëria e mirë formojnë bazën për këshilla të vlefshme. Ne ju këshillojmë personalisht, me kompetencë dhe me efikasitet dhe i mbrojmë interesat tuaja përpara autoriteteve dhe gjykatave. Ne krijojmë një qasje gjithëpërfshirëse për të identifikuar problemet dhe për të krijuar zgjidhje optimale.

Pronarja e avokatures, Teuta Imeraj, ka përvojë shumë vjeçare në fusha të ndryshme juridike në një firmë juridike me famë ndërkombëtare në Cyrih, në firma të ndryshme ligjore dhe në gjykatë. Këto përvoja, kuptimi i saj i saktë i situatave dhe pyetjeve komplekse, si dhe pasioni i saj për zgjidhjen e tyre, shpejtësia e të kuptuarit dhe aftësia për të njohur shpejt lidhjet, shkathtësia e saj me shifrat, menaxhimi me respekt dhe besueshmëri, formimi i saj multikulturor dhe ndjeshmëria e saj në lidhje me interesat private ose ato të biznesit, e ndihmojnë atë të kuptojë në mënyrë gjithëpërfshirëse interesat e klientëve dhe të arrijë zgjidhjen optimale.

Avokatura Teuta Imeraj është e vendosur në Cyrih, në distancë të arritshme me ecje drejt stacionit hekurudhor Stadelhofen, Bellevue dhe Zürichsee.

Arsimimi

2016 Dipl. Eksperte Tatimore

2012 Pranimi në Dhomën e Avokatisë (Provimi i Avokatisë në Cyrih)

2007 Universiteti i Fribourg, Master of Law

2006 Universiteti i Fribourg, Bachelor of Law

Eksperienca Profesionale

Që prej prillit 2021 Avokate e Pavarur në firmën e saj ligjore në Cyrih

2013 – 2021 Juriste (avokate, këshilluese tatimore), Niederer Kraft Frey AG në Cyrih (me fokus tek ligji i taksave për ndërmarrjet dhe individët privatë; trajtimi i pasurive të ndryshme dhë të trashëgimisë; këshillimi i shoqatave dhe fondacioneve)

2009 - 2013 Juriste tek Martin Rechtsanwälte në Winterthur (me një fokus në të drejtën e korporatave dhe kontratave; prokuruese dhe e autorizuar për të nënshkruar në kompani të ndryshme)

2008 Zëvendës juriste tek Spahni Stein Rechtsanwälte në Cyrih (me fokus në ligjin civil, penal dhe SchKG - ligji mbi borxhin dhe falimintimin)

2007 Nëpunëse në Gjykatën e Rrethit Saane në Fribourg (me fokus në ligjin civil, penal dhe SchKG-ligji)

Gjuhë

Gjermanisht, anglisht, frëngjisht, shqip